CA | EN

Teixidors emet títols participatius

09 setembre 2014
La cooperativa, que busca la integració social i la independència econòmica de persones amb dificultats d'aprenentatge, vol accedir a un finançament ètic, social i participatiu per consolidar el creixement, reduir la necessitat de deute convencional i disminuir la dependència dels ajuts públics.
Amb el nom de InverTEIX, la cooperativa ha fet una emissió de 200.000 € en 200 títols participatius de 1.000 € sense limitació en l’adquisició del nombre de títols, a un termini de 3 anys amb dues possibilitats de retribució. L’adquisició de títols participatius es pot realitzar des de l’1 de setembre del 2014 al 31 de desembre de 2014.
 
Teixidors és una cooperativa d'iniciativa social membre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalyunya des de la seva creació el 1983 que funciona com a centre especial de treball i dóna feina i suport a persones amb dificultats d’aprenentatge. 
 
L’emissió de títols participatius és una eina financera alternativa de l’economia solidària que permet la incorporació d'inversions i fomentar la participació social en l'activitat econòmica. Diverses cooperatives de treball membres de la FCTC com ara L'Olivera, Encís, TEB o d'altres tenen experiència en la utilització de títols participatius per finançar part de la seva activitat o la seva expansió amb un compromís de corresponsabilitat. 

Els títols participatius de Teixidors van dirigits a qualsevol persona o entitat jurídica i tenen dues possibilitats de retribució a triar:
Clàssica: 3 % fix anual en €. Venciment: 31 desembre de 2015/16/17
EuroTEIX: 10 % fix anual en productes de Teixidors. Venciment: 31 desembre 2015/16/17

Més informació:
 
 
 
Temàtiques Economia, Finançament Any 2014