CA | EN

Proposta de Directiva europea sobre transmissions empresarials

25 novembre 2016
La proposta és encoratjadora i la versió final ha d'incloure les reconversions en cooperativa capaces d'augmentar les oportunitats d'ocupació i reduir les liquidacions, asseguren CECOP i COCETA.

La Comissió Europea ha proposat una nova Directiva sobre marcs de reestructuració preventius, segona oportunitat i mesures per millorar l'eficiència de la reestructuració i insolvència de les empreses.

Des de CECOP, la Confederació Europea de Cooperatives industrials i de serveis, així com des de COCETA, organització de la qual forma part la FCTC, es dóna la benvinguda a la publicació de la proposta i s’encoratja a incloure les reconversions en cooperativa en la versió final de la Directiva.

"Les organitzacions de cooperatives ajuden a dotzenes d’empreses en el procés de transmissió en forma de cooperativa a les persones treballadores cada any. En la majoria dels casos, el procés de reestructuració es porta a terme abans de la liquidació, en línia amb la Directiva ", diu el president de CECOP, Giuseppe Guerini.

El model de reestructuració cooperativa coincideix amb els objectius de la proposta de Directiva, especialment pel que fa a "augmentar la inversió i les oportunitats d'ocupació en el mercat interior", i "reduir el nombre de liquidacions innecessàries d'empreses viables". Per aquesta raó, CECOP i COCETA donen suport especialment a les eines d'alerta primerenca previstes per la Directiva i, en particular, a "la provisió d’informació" que ha d'incloure la transmissió d'empreses a les persones treballadores, tal i com apareix en un seguit de comunicacions de la Comissió Europea des de 1993 i en l'informe del Parlament Europeu sobre la contribució de les cooperatives a la superació de la crisi (2013).

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a través de COCETA, està implicada en el projecte europeu Saving Jobs en el qual vuit països comparteixen coneixement sobre la transmissió d’empreses als treballadors en forma cooperativa. A l’Estat Espanyol, es contabilitzen més d’un centenar de projectes.

"Esperem que la transmissió d'empreses als empleats sota la forma de cooperativa s’incorpori a la versió definitiva de la Directiva com una de les eines de prevenció de la liquidació", conclou el president de CECOP.

Informació relacionada
European Commission proposal for a new Directive on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to improve the efficiency of restructuring, insolvency and second chance procedures

CECOP study: Business Transfers to Employees under the Form of a Cooperative in Europe

Any 2016