CA | EN

Nou estudi publicat per la Federació

24 gener 2017
Una investigació detalla el grau de compromís de les cooperatives federades amb temes com la gestió democràtica, la transparència, la igualtat de gènere i la conciliació.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya edita un estudi sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball que quantifica el nivell de compromís en aquests quatre àmbits.

L’estudi es divideix en dos documents: d’una banda, un estudi de 71 pàgines que explica cadascun dels àmbits i presenta la situació detectada i els aprenentatges que se’n treuen. De l’altra banda, un recull de mesures, recursos i bones pràctiques sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball.

Entre les conclusions de l’estudi destaquem:

  • La majoria de cooperatives de treball admet que la gestió democràtica és una eina útil i pràctica, encara que complexa.
  • La transparència genera confiança i percepció positiva entre els grups d’interès i és un valor fonamental a les cooperatives.
  • El 50% de les persones que treballen a les cooperatives són dones, mentre que al mercat laboral en general la proporció és del 46%.
  • Les cooperatives més grans disposen de plans formals que impulsen la conciliació de la vida personal i laboral.

Podeu descarregueu els estudis als següents enllaços:

Estudi sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball.

Mesures, recursos i bones pràctiques sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball. 

Temàtiques Cooperatives Any 2017