CA | EN

Vista d'un dia

dilluns, juny 26, 2017

Barcelonès, 26 juny 2017
Una formació en 5 sessions per conèixer al detall com treballar des del Consell Rector.
Temàtiques Formació Sector