CA | EN

Envia la teva proposta al marketplace

Vols incorporar una proposta al nostre marketplace? Envia'ns amb aquest formulari allò que vols que et publiquem.

Que a l'efecte del que esbleix la Llei 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el client autoritza que les seves dades personals constin en un fitxer automatitzat gestionat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, amb domicili a Barcelona, Carrer Premià 15, 1ª planta, 08014 Barcelona, per tal que pugui ser el destinatari de les activitats, novetats comercials i públicitat dels productes oferts al comerç per Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, i per les empreses del grup. Sobre aquest fitxer, l'interessat podrà exercir els seus drets d'accès, rectificació i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer, a l'adreça indicada.

CAPTCHA
La pregunta és per lluitar contra els spammers automàtics.
Image CAPTCHA
Escriu els caracters que veus en la imatge.