CA | EN

Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la Federació. Les persones que el composen són escollides per l'Assemblea. Aquest és el Consell Rector votat a l'Assemblea 2014.
Perfecto Alonso
President. Set-c, sccl.
David Vargas
Vice-president. Mad Systems, sccl.
Manuel Cendón
Vice-president. T.U.S., sccl
Carme Giménez
Secretària. Grup Ecos.
Alberto Sierra
Vocal. Mol-Matric, sccl.
Antonio Ortiz
Vocal. Gestión Integral, sccl.
Francesc Martínez de Foix
Vocal. Teb Barcelona, sccl.
Frederic Torrent
Vocal. La Pau, sccl.
Nino Ramírez
Vocal. Doble Via, sccl.
Miquel Canet
Vocal. Taller Àuria, sccl.
Carles Crespo
Vocal. Nusos, sccl
Carles de Ahumada
Vocal. L'Olivera, sccl
Gemma García
Vocal. Delta, sccl.
Guillem Llorens
Vocal. Sepra, sccl
Jaume Oller
Vocal. Tàndem Social, sccl.
Maria Josep Lázaro
Vocal. Celobert, sccl.
Raquel León
Representant de la Sectorial IS
Robert Fornes
Vocal. Gedi, sccl
Siscu Yáñez
Vocal. Eivissa Associats, sccl.
Valentí València
Vocal. Col.lectiu Ronda, sccl
Temàtiques Federació Any 2012