CA | EN

Transparència

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya està compromesa amb la transparència com a valor fonamental de les cooperatives i en aplicació de la legislació vigent.
 

Missió, visió, valors

La FCTC agrupa, representa i lidera el cooperativisme de treball.

Llegeix tot
 

Organigrama

Esquema que explica com està estructurada la FCTC.

Veure PDF
 

Estatuts

Aquests són els estatuts que
regeixen la FCTC.

Veure PDF
 

Cooperació/relació amb entitats

Llistat de les entitats
de les quals som membres.

Llistat
 

Pla estratègic

Pla Estratègic 2016-2019.

Veure PDF
Any 2015