Programa de creixement: Learning to Grow Coop

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya impulsa el programa Learning to Grow Coop adreçat a les cooperatives que volen crèixer i consolidar-se.

5a edició del programa de creixement de les cooperatives

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posa en marxa la cinquena edició del programa Learning to Grow Coop adreçat a les cooperatives que volen donar un nou impuls a la seva activitat. 

Per aquesta nova edició, el Programa compta amb dos itineraris enfocats a dos tipus diferents de cooperatives.

  • Itinerari 1: Creixement i consolidació de cooperatives: Acompanyarà durant 3 mesos a 12 cooperatives que es trobin en un moment de reflexió entorn a dos possibles reptes: el reenfocament del projecte o bé el seu creixement i maduració.
  • Itinerari 2: Reptes de les cooperatives de mida mitjana. Està pensat per oferir un espai de reflexió col·lectiu a unes 10-20 cooperatives que hagin experimentat un fort creixement durant els darrers dos anys, i comptin amb una previsió de creixement futura.

En què consisteix el programa?

Itinerari 1: creixement i consolidació de cooperatives

El programa formatiu d’aquest primer itinerari ofereix tres tipus d’activitats, que es detallen a continuació.

Formació pràctica i teòrica combinada i orientada a l’acció

7 unitats formatives (4 presencials i 3 virtuals), d’aproximadament 3 hores cadascuna, que combinen transmissió de coneixement i posada en pràctica per part de les cooperatives participants a través de diferents dinàmiques grupals

Acompanyament expert i individualitzat al desenvolupament i la presa de decisions

Bossa entorn a 15 hores d’acompanyament per part de persones expertes en estratègies de creixement o reenfocament empresarial i cooperatiu, així com per persones especialitzades en els diferents coneixements específics impartits al llarg del programa.

Intercooperació inspiradora amb persones i models referents

Visita a una cooperativa de referencia i establiment de 3 espais d’intercooperació i inspiració per compartir experiència i coneixement amb cooperatives que ja hagin viscut processos de reenfocament o creixement i consolidació.

Formulari d'inscripció per l'itinerari 1

 

Itinerari 2: Reptes de les cooperatives de mida mitjana

Pel que fa al segon itinerari, el programa ofereix espais de trobada per compartir experiències i reflexions entre cooperatives. Aquest s’estructura en quatre sessions temàtiques les quals tenen com a objectiu principal abordar els reptes del cooperativisme de mida mitjana (25 a 60 persones treballadores). Aquests espais de trobada estaran dinamitzats i es centraran en una temàtica concreta en cada sessió. Totes les sessions es duran a terme de manera presencial a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Formulari d'inscripció per l'itinerari 2

Dates clau

  • Període d’inscripció: fins el 14 d’abril de 2023
  • Execució del Programa: del 9 de maig al 30 de juliol de 2023

Objectius, programa i calendari del Learning to Grow Coop

Bases del programa Learning to Grow Coop. A les bases podreu trobar el calendari i la informació detallada referent a cadascuna de les sessions del programa.

Si desitgeu més informació, escriviu a formacio@cooperativestreball.coop

Etiquetes