Programa d'Intraprenedoria

La intraprenedoria és l’emprenedoria generada des de l’interior de les organitzacions. Les cooperatives tenen valor material i immaterial acumulat per a incubar oportunitats, noves línies d’activitat, millores en els seus processos i petites o grans innovacions que millorin l’organització.
 

El talent dels equips, el potencial de les cooperatives per atraure emprenedores i la seva capacitat d’incubar nous projectes emprenedors són els ingredients perfectes per a la generació de valor des de i per les cooperatives i els seus equips.

Aquest programa té l’objectiu de desenvolupar una recepta en forma de metodologia que ajudi a les cooperatives a ser generadores d’intraprenedoria i fomenti la creació de valor i l’atracció i retenció de talent al cooperativisme.

 

Ets una cooperativa

Què obtindràs amb la participació?

●      Metodologia per a la generació i el desenvolupament d’innovació interna

●      Conèixer persones amb esperit emprenedor

●      Crear espais protegits per a la innovació

●      Atraure i retenir talent

●      Rebre l’acompanyament d’una persona mentora del programa en el procés d’innovació

●      Conèixer idees

●      Generar xarxa i noves aliances

 

Què haig de tenir?

●      Capacitat i voluntat per a aportar temps, experiència, energia i recursos per impulsar un projecte d’intraprenedoria

●      Tenir alguna experiència en els àmbits de l’emprenedoria, intraprenedoria i/o intercooperació.

 

Ets una persona emprenedora

Per què vols participar-hi?

●      Donar sortida a les teves idees

●      Trobar les condicions favorables per a la gestació i la maduració de les teves idees

●      Treballar en equip

●      Obtenir el recolzament d’una estructura empresarial existent

●      Generar xarxa i noves aliances

●      Sumar experiència i coneixement

●      Rebre l’acompanyament d’una persona mentora del programa en el procés d’innovació

 

Què haig de tenir?

●      Temps de dedicació i idees innovadores.

●      Interès per a treballar en els àmbits de les cooperatives participants.

●      Experiència en els àmbits de l’emprenedoria, intraprenedoria i/o intercooperació.

 

Com em puc inscriure?

Les inscripcions al programa estaran obertes entre l'1 i el 24 de desembre de 2022, a través dels següents formularis:

●      Inscripcions per a cooperatives: https://form.typeform.com/to/HiljC5sb

●      Inscripcions per a persones emprenedores: https://form.typeform.com/to/qX2Mibje

 

Com treballarem?

El programa es durà a terme entre desembre de 2022 i març de 2023 i comptarà amb tres fases:

●      Fase d’inscripcions al programa i acompanyament per a la identificació d'àmbits d’interès i necessitats. Realitzant una entrevista en línia després de la inscripció, per a verificar l’encaix de les inscrites al programa.

●      Participació en una sessió de “match-making” amb l’objectiu de compartir interessos, idees, neguits i necessitats i on s’organitzaran reunions entre aquelles cooperatives i emprenedores amb un potencial d’encaix identificat.

●      Tres sessions d’acompanyament per a la maduració de projectes d’intraprenedoria, i una sessió per a la constitució dels equips d’intraprenedoria formats i generació d’un conveni de col·laboració.

 

Per qualsevol dubte o suggeriment ens podeu escriure a veronica@cooperativestreball.coop