Programa 'L'Empenta, Ajuts al foment del cooperativisme'

Tancada la convocatòria 2022

Per a la convocatòria 2022 s’ha destinat un pressupost de 250.000 €. L’import mínim que podia sol·licitar un sol projecte era de de 10.000 €.

Està previst que els projectes s’iniciïn i acabin de forma prioritària durant l’any natural de la convocatòria i tinguin una extensió mínima de 6 mesos.

Les cooperatives han presentat projectes o accions a finançar, sempre i quan reuneixin les condicions que tinguin, com a mínim, un dels següents àmbits i, com a mínim, amb un dels següents eixos:

Sectors estratègics d’activitat
• Cultura, comunicació i audiovisual
• Alimentació i agroecologia
• Hostaleria i Turisme
• Cures i atenció a les persones
• Energia
• Tecnologia digital; Mobilitat i logística; comerç de proximitat
• Habitatge (oficis d’eco-construcció)
• Tèxtil
• Indústria

Eixos tranversals
• Intercooperació
• Arrelament local, compromís amb la comunitat
• Feminisme

D'on sorgeix aquest programa?

El Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va aprovar el 2019 destinar una part dels Fons d’Educació i Promoció Cooperativa (FEPC), procedent de les cooperatives dissoltes o transformades, a finançar projectes que no eren estrictament de la Federació. Aquesta iniciativa obre la porta a que aquests recursos puguin esdevenir útils pel conjunt de les cooperatives de treball.

Etiquetes