Avís legal i política de privacitat

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya volem oferir una experiència de navegació i un servei segur i de confiança. Per això, hem implementat la present Política de Privacitat, que compleix amb els paràmetres i mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, recollides al Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i de lliure circulació d’aquestes dades. Tot plegat amb l’objectiu de garantir la teva privacitat i ser transparents en l’ús de les teves dades.

 

1. Qui és el titular d’aquesta pàgina web i responsable d’aquesta Política de Privacitat?

El titular d’aquesta pàgina web i responsable de les teves dades és:

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA
c/ Premià 15, primer pis
08014 Barcelona
T +34 93 318 81 62
Correu electrònic: federacio@cooperativestreball.coop

 

2. Com hem obtingut les vostres dades?

Si ets una cooperativa federada o has participat en alguna de les nostres activitats, formacions, sessions informatives o iniciativa, és probable que tinguem les teves dades.

 

3. En quins apartats de la nostra pàgina web recollim dades?

3.1.  A través de la pàgina Contactar: http://www.cooperativestreball.coop/contactar

3.2  A través de les inscripcions a activitats, esdeveniments o formacions organitzades per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya o la utilització d'eines de suport. 

Recollim les dades identificatives de les persones usuàries de cooperatives federades que es volen inscriure a les activitats en els que ha mostrat interès o que utilitzen participen a eines com el Baròmetre cooperatiu, el Valor Social o el FemPla, entre d'altres. 

3.3.  A través de la subscripció al butlletí informatiu o al recull de premsa

Per subscriure’s a qualsevol butlletí d'informació de l’entitat o a l’enviament del recull de premsa, l'usuari haurà d'emplenar el camp en el qual es demana l'adreça de correu electrònic de destinació.

3.5. A través de les xarxes socials

Podrem recollir les vostres dades a través del seu perfil d'usuari en les xarxes socials de la Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, detallades en l'apartat 11 de la present política.

 

4. Quines dades recollim?

Les dades que recollim són aquelles necessàries per mantenir una relació amb els usuaris vinculats a les cooperatives que són membres de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya o amb aquelles persones i entitats que han manifestat de forma activa el seu interès i voluntat de mantenir-se informades de la nostra acció.

Les dades personals de les persones sòcies de cooperatives federades, així com les dades de facturació, quantitat de persones sòcies i treballadores, NIF etc, s’utilitzen per garantir l’adequada gestió de les activitats esmentades i les recollides a la nostra missió i pla de treball.

 

5. Quin és l’objectiu de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris, integrants de cooperatives membres de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i persones o entitats relacionades o interessades en el món cooperatiu.

Mitjançant aquest contacte directe i personalitzat la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posa en pràctica la seva missió consistent a agrupar, liderar i representar el cooperativisme de treball. El nostre dia a dia consisteix a promoure el cooperativisme de treball, donar suport en totes les fases de les cooperatives de treball des de la seva creació a les diferents necessitats que tinguin per esdevenir empreses fortes, així com dinamitzar un espai d’intercooperació i intercanvi entre cooperatives federades.

 

6. Per quin motiu podem tractar les vostres dades personals?

El tractament de les vostres dades personals permet garantir la vostra relació amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya com a persona sòcia d’una cooperativa federada o com a persona que sol·licita informació o participa en activitats organitzades per la Federació. L’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’entitat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

7. Ús de les dades personals i ús de les dades per a finalitats comercials

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per a les finalitats previstes a continuació:

7.1. Atendre i resoldre les sol·licituds o dubtes requerides dels Usuaris

7.2. Procedir al suport en el tràmit d’incorporació com a cooperativa federada, així com gestionar el pagament de quotes i generació de rebuts.

7.3. Informar de novetats o notícies relacionades amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya mitjançant correu electrònic, postal, telèfon o missatgeria instantània.

7.4. Enviar informació que es consideri que pugui ser d'interès dels usuaris, relacionada amb esdeveniments, estudis, baròmetre o activitats de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

7.5. Els usuaris poden oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions ara o en qualsevol moment, escrivint a federacio@cooperativestreball.coop o bé directament a les circulars i butlletins que reben com a cooperativa federada rebutjant l’enviament de nous correus electrònics de la Federació.

 

8. Compartir informació amb tercers

La informació facilitada pels usuaris s'utilitza per a enviar informació relacionada amb l'activitat de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i no es renvia ni comparteix amb tercers que no estiguin relacionats amb entitats de l'economia social.

 

9. Consentiment inequívoc per al tractament de les seves dades

9.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’usuari ens faci arribar o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les seves dades.

També, quan ens escrigui a algun dels nostres correus electrònics de contacte o bé a qualsevol altre habilitat per a funcionalitats concretes dins la pàgina web, estarà acceptant expressament que puguem demanar les seves dades per la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta (s) acció (és), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d'acord amb que la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, tracti les seves dades segons les finalitats esmentades en els apartats anteriors.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'acceptació de l'Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

9.2. Consentiment de les persones jurídiques o professionals per al tractament de les seves dades

L'informem que, si vostè actua en representació d'una persona jurídica o com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, d'una banda, o bé informació comercial, en els moments oportuns a través de l'acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan es doni d'alta o sol·liciti alguna informació relacionada amb l’entitat a través dels canals establerts per l'entitat mitjançant la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l'enviament de comunicacions electròniques de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya sempre i quan, també, així ens ho hagi autoritzat.

 

10. Sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l'usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets pel que, els usuaris, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podran fer ús dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit escrivint al correu electrònic de contacte i domicili indicats al capdamunt, és a dir, al correu: federacio@cooperativestreball.coop indicant de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat o oblit.

No obstant això, és important que com a Usuari tingui en compte que la informació que ja hagi compartit amb altres usuaris per altres vies podria continuar essent visible i que l’entitat s'exonera de tota responsabilitat en relació amb l'eliminació d'aquesta informació.

De la mateixa manera, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya no controla el sistema de renovació dels mecanismes de recerca de tercers, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per l'entitat però que encara consti en Internet per la redifusió de la mateixa, i en aquest cas, recomanem es dirigeixi als responsables d'aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l'exercici d'un dret a l'oblit.

 

11.  Política a les xarxes socials

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya disposa d'un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook, Twitter i Youtube.

Així, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l'entitat és "Responsable del tractament de les seves dades" amb motiu de l'existència d'aquests perfils a les xarxes socials i el fet que ens segueixi i el puguem seguir, també.

Això significa que, si decideix incorporar el seu perfil corporatiu com a seguidor o donant un "Like" o un "M'agrada" als nostres continguts o perfils, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i sobre com fem servir les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, tot sempre sota els efectes del Reglament abans esmentat.

D'altra banda, l'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem, activitats que es fan a la Federació, entitats on participem o cooperatives federades. Emprant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que al seu mur o perfil, vegi publicades notícies amb aquest tipus d'informació.

 

12. Política de cookies

La Federació utilitza galetes de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis de la web.

 

13. Modificació de la present Política de Privadesa

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l'Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.