CA | EN

Al món

Hi ha més de mil milions de membres de cooperatives a tot el món. En conjunt donen feina a més de 100 milions de persones, un 20% més que les empreses multinacionals.

Conjuntament, les cooperatives a tot el món representen més de mil milions de persones i tenen una facturació de 1,1 bilions de dòlars dels quals depèn el benestar de 3.000 milions de persones - que és gairebé la meitat de la població mundial.

El 2012 va ser declarat per les Nacions Unides Any Internacional de les Cooperatives amb el lema Les cooperatives construeixen un món millor.

Les activitats i esdeveniments organitzats pels diferents països, així com la resiliència mostrada per les cooperatives en l’actual moment de crisi econòmica, han permès donar a conèixer el model àmpliament més enllà del propi moviment cooperatiu.

Convençuda del potencial de creixement del model empresarial cooperatiu i dels beneficis que aporta a tot el món, l’Aliança Cooperativa Internacional ha posat en marxa la campanya Dècada de les cooperatives que, fins el 2020, farà que el model cooperatiu sigui:

  • Líder reconegut en sostenibilitat econòmica, social i medioambiental
  • El model preferit de les persones
  • El model d’empresa que més ràpid creixerà al món
Temàtiques Internacionalització Any 2012