CA | EN

Baròmetre amb Valor Social

El Baròmetre amb Valor Social és una eina que permet conèixer les cooperatives i detectar l'impacte social i econòmic que generen.

Edició 2018: Baròmetre amb Valor Social 2018

 

Baròmetre de les cooperatives (edicions anteriors) 

 

Consulteu els resultats de les edicions anteriors del Baròmetre 

Edició 2017 Baròmetre de les cooperatives 2017

Edició Baròmetre Barcelona 2017: Consulteu-lo. 

Edició 2016. Baròmetre de les cooperatives 2016

Baròmetre Barcelona 2016: Consulteu-lo. 

Edició 2015. Baròmetre de les cooperatives 2015 

Baròmetre de les cooperatives 2014 + Informe de conjuntura 2014