CA | EN

Baròmetre amb Valor Social

El Baròmetre amb Valor Social és una eina que permet conèixer les cooperatives i detectar l'impacte social i econòmic que generen. Creem una enquesta unificada per a les cooperatives de treball.

Aquest any, unifiquem les nostres enquestes (Baròmetre Cooperatiu + ValorSocial.coop) per crear un sol qüestionari, el Baròmetre amb Valor Social, amb la voluntat de millorar la recollida i el tractament de les dades. El nou qüestionari s’estructura en dues fases:

Fase 1: Bloc de preguntes comunes per a totes les cooperatives. Permet obtenir un coneixement de la realitat social i empresarial de les cooperatives de treball federades. Totes les participants d’aquesta fase rebran un informe personalitzat amb els seves dades.

Fase 2: Bloc de preguntes específiques per conèixer el Valor Social generat per la vostra cooperativa. Permet analitzar l’impacte de les cooperatives a nivell social i col·laborar en la recollida de dades per calcular l’impacte produït per les cooperatives de treball a Catalunya. Totes les participants d’aquesta fase rebran un informe personalitzat amb els seves dades.

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya us animem a respondre les dues parts de l’enquesta. Les cooperatives d’iniciativa social, especialment, trobareu molt interessant la part dedicada al Valor Social. 

Com s’hi accedeix?
L’enquesta Baròmetre amb Valor Social es troba al web i hi podeu entrar amb el NIF de la vostra cooperativa(inicial en majúscules) entre dilluns 19 de març i divendres 27 d’abril 2018. A més, mentre feu l’enquesta us podem ajudar per via telefònica.

 

Baròmetre de les cooperatives (edicions anteriors) 

 

Consulteu els resultats de les edicions anteriors del Baròmetre 

Edició 2017 Baròmetre de les cooperatives 2017

Edició Baròmetre Barcelona 2017: Consulteu-lo. 

Edició 2016. Baròmetre de les cooperatives 2016

Baròmetre Barcelona 2016: Consulteu-lo. 

Edició 2015. Baròmetre de les cooperatives 2015 

Baròmetre de les cooperatives 2014 + Informe de conjuntura 2014

Arxius Descarregables