CA | EN

Llei de cooperatives

Compromesa amb la difusió dels continguts de la nova Llei de cooperatives, la Federació ha impulsat un seguit d'accions divulgatives per donar a conèixer els canvis que implica la nova legislació en el dia a dia cooperatiu.

El juliol de 2015 va ser aprovada la nova Llei de cooperatives impulsada amb l'objectiu d'incentivar la creació de cooperatives, facilitar el finançament, millorar la gestió empresarial, simplificar i eliminar càrregues i dimensionar el sector.

Sessions informatives

Durant els mesos d'octubre i novembre la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha organitzat sessions informatives sobre el contingut de la Llei i com afectarà les cooperatives actuals i les de nova creació.

Podeu consultar a l'agenda la ubicació de les properes sessions i inscriure'us. 

Material relacionat

Guia Pràctica. La llei de cooperatives. 

Respostes a les preguntes més habituals recollides durant les sessions informatives. 

Llei de Cooperatives 2015

 

Any 2015