CA | EN

Guia pràctica. La llei de cooperatives.

Principals aspectes de la nova Llei de Cooperatives.

La Llei de cooperatives respon a cinc objectius bàsics: fomentar la creació de cooperatives, reforçar les vies de finançament intern, millorar la gestió empresarial, assolir un major dimensionament del sector cooperatiu i simplificar i eliminar càrregues. 

La guia s’estructura al voltant d’aquest cinc objectius detallant per a cadascun d’ells les modificacions més rellevants incorporades en la nova normativa. 

Temàtiques Legal Any 2015

Arxius Descarregables