CA | EN

Llei de cooperatives de Catalunya

Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya
Temàtiques Legal Any 2013