CA | EN

Preguntes frequents

Les sessions de presentació de la nova Llei de cooperatives de Catalunya han donat peu a nombroses preguntes de les persones assistents. Aquesta és una compilació que anirem enriquint.
Temàtiques Legal Any 2015

Arxius Descarregables