CA | EN

Constituït un nou instrument de finançament al servei de les cooperatives de treball

12 desembre 2012
GICOOP és una societat d'inversions formada per inversors privats i la Fundació Seira

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya segueix activant eines i atraient recursos al servei de les necessitats financeres de les cooperatives associades a través de l'acció que vehicula la Fundació Seira. 

El Grup d'inversors Cooperatius SL (GICOOP) és la nova societat d'inversions en cooperatives pel tram dels 20.000 als 150.000 euros. GICOOP es constitueix amb un capital compromès d’ 1.250.000 euros, ampliables segons necessitats fins els 4 milions d’euros.

La societat d'inversions es va constituir el dilluns 10 de novembre amb la participació d'inversors privats i la Fundació Seira. 

El principal instrument d’inversió de GICOOP serà el títol participatiu, però també es planteja desenvolupar d’altres productes com els títols a llarg termini o qualsevol que contribueixi a millorar la solvència de les empreses cooperatives mitjançant l’aportació de capital de confiança.

Es tracta d’inversions a risc a llarg termini (5-10 anys), amb instruments de quasi capital, adreçades a empreses cooperatives amb projectes empresarials ambiciosos, liderats per un equip competent de persones, que generin ocupació, necessitin una inversió a llarg termini i tinguin dificultats per accedir al finançament. Poden ser cooperatives de recent creació o d’altres en creixement. Però també societats mercantils controlades per cooperatives que sigui necessàries pel desenvolupament d’aquestes o d’ altres fórmules societàries cooperativitzables, com pot ser el cas de la successió de l’empresa familiar.

Les cooperatives que tinguin necessitats de finançament estable per un projecte empresarial poden enviar un correu electrònic sol•licitant una entrevista a la següent adreça: rosa.gicoop@gmail.com

Any 2012