CA | EN

Campanya balanç social de la XES

07 octubre 2013
El balanç social complementa el balanç comptable i s'utilitza per descriure i mesurar les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques mitjançant 28 indicadors.

Impulsada per la Xarxa d'Economia Solidària, la campanya Ensenya el cor per confeccionar el balanç social està activa fins el proper 15 de novembre de 2013.  

L'elaboració del balanç social permet avaluar amb regularitat aspectes clau com l’estalvi energètic, la igualtat entre homes i dones o la prestació de suport a causes socials. El balanç social permet compartir aquestes dades amb la cartera de clients o usuaris de manera que es transmeti de la forma més àmplia possible que es tracta d'empreses socialment responsable, entenent la responsabilitat social com una cultura organitzacional que va més enllà del compliment de la legislació vigent.

Al llarg de sis anys, més d’una cinquantena d’empreses ha elaborat el balanç social i han pogut millorar el seu coneixement, detectar àrees de millora i disposar d’indicadors per avaluar-les. Així mateix, han pogut demostrar als seus grups d’interès i a la societat en general la seva responsabilitat social incorporant a les seves comunicacions el segell del balanç social.

Qualsevol empresa pot fer el balanç social de la XES, sigui cooperativa, societat limitada, persona empresària autònoma, associació, fundació, etc. La seva confecció és molt senzilla; una vegada recollides les dades, en unes hores es pot elaborar a partir del web www.bsxes.org, registrar-se seguint els passos indicats.