CA | EN

Enquesta a les cooperatives de treball

22 gener 2014
L'objectiu de l'enquesta és millorar el coneixement sobre la realitat de les empreses que formen part de la Federació i adaptar els programes a les necessitats observades per donar la millor resposta a les cooperatives.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha posat en marxa una enquesta anual adreçada a les cooperatives de treball que en són membres i que permetrà fer un seguiment de l'evolució de les empreses federades i avaluar el seu pes en el conjunt de la societat. 

L'objectiu de l'enquesta és millorar el coneixement sobre la realitat de les empreses membres i adaptar els programes de la Federació a les necessitats observades. 

Us convidem a respondre al següent enllaç l'enquesta a les cooperatives federades.  

Inscrita a l’eix estratègic de Promoció i foment de la cultura d’empresa cooperativa, l’enquesta forma part del Baròmetre Cooperatiu, que persegueix una doble finalitat: 

  1. Conèixer l'evolució de les cooperatives de treball en el conjunt de l'economia (a través de l’enquesta que us enviem)
  2. Facilitar informació sintètica sobre la conjuntura econòmica a partir d'una bateria d'indicadors (en fase d’elaboració). 

El termini per completar l’enquesta és divendres 7 de febrer de 2014

Temàtiques Cooperatives, Federació Any 2014