CA | EN

Convocatòria per a la millora de les cooperatives

27 febrer 2014
Participeu a les dues primeres accions de millora de la viabilitat i el creixement d'empreses de l'economia social i cooperativa a través del programa Aracoop. Les accions s'adrecen tant a empreses de nova creació com a empreses consolidades amb voluntat de créixer.

El programa Aracoop, impulsat per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Generalitat de Catalunya ha obert un procés de selecció per escollir 30 empreses cooperatives que puguin participar en dues accions de millora de la viabilitat, així com el creixement i la internacionalització de les empreses d’economia social i cooperativa. Es tracta d'accions adreçades tant a empreses de recent creació com a empreses consolidades amb voluntat de créixer.

Concretament les accions a les quals us podeu presentar són: 

1. Millora de la viabilitat i enfortiment d’empreses d’economia social de nova creació

Acompanyament expert per al disseny i posada en marxa d'un pla de millora per a l'enfortiment de 30 empreses de recent creació per tal de millorar el control de la seva gestió, enfortint la seva capacitat de gestió econòmica, comercial i organitzacional. Per aconseguir-ho, es realitzaran 4 sessions grupals (20h) i un seguiment individualitzat de 25h durant 6 mesos.

Destinataris: 30 empreses d’economia social i cooperativa que tinguin menys de 3 anys de vida.

Trobareu més informació sobre l’acció i el formulari d’inscripció en aquest enllaç. La data límit de presentació de sol·licituds és el 7 de març.

2. Creixement i internacionalització d’empreses de l’economia social i cooperativa

Acompanyament expert per al disseny i concreció de la posada en marxa d'un pla de creixement a les empreses participants. Per aconseguir-ho, es realitzaran 3 sessions grupals i sessions individuals d’acompanyament expert durant 6 mesos.

Destinataris: 30 empreses d’economia social i cooperativa amb més de 3 anys d’antiguitat i un projecte consolidat que tinguin una voluntat real i explícita per créixer i/o internacionalitzar-se i el compromís de posar en marxa les accions durant el 2014.

Trobareu més informació sobre l’acció i el formulari d’inscripció en aquest enllaç. La data límit de presentació de sol·licituds és el 7 de març.


La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una de les entitats sòcies d'Aracoop, un programa marc de cooperació públic-privada, promogut per la Confederació de Cooperatives de Catalunya, juntament amb el Departament d’Empresa i Ocupació, que té per objectiu renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa al nostre país. 

Contacteu en Victor Galmés per a més informació sobre aquest programa.

Temàtiques Avantatges, Cooperatives, Economia, Innovació Any 2014