CA | EN

Les cooperatives creen 10.000 llocs de treball

26 juny 2014
S'han creat 10.000 llocs de treball nets, entre el primer trimestre del 2013 i el primer de 2014 a l’Estat Espanyol i a totes les comunitats s’ha registrat un creixement net per primera vegada en deu anys.

L'any 2013 s'ha creat a tot l’Estat Espanyol un 32% més de cooperatives de treball associat que l'any anterior, segons la Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball Associat (COCETA) que celebra divendres 27 de juny la seva Assemblea anual a Palma de Mallorca amb la participació entre d’altres del Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.  

Les dades presentades per COCETA indiquen que entre el primer semestre del 2013 i el primer de 2014 s'han creat 10.000 llocs de treball nets a les cooperatives de treball. Totes les comunitats han registrat un creixement net, un fet que no havia succeït en els últims deu anys. (Consulteu les dades de Catalunya, publicades per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya durant la seva assemblea).

Actualment operen al conjunt de l’Estat unes 17.000 cooperatives de treball associat, amb aproximadament 250 mil socis treballadors, i una facturació de 45 mil milions d'euros. Les dades representen un impacte poc comú en el món empresarial. Les cooperatives de treball són empreses que creen ocupació estable. Així ho reconeix el Ministeri d'Ocupació que afirma que més del 80% són socis treballadors, amb contractes indefinits, a temps complet, mentre que a la resta d'empreses prop del 90% dels contractes és de caràcter temporal i a temps parcial.

"Hi ha tres qüestions importants", ha remarcat Juan Antonio Pedreño, president de la COCETA, a la roda de premsa prèvia a l’Assemblea. "En primer lloc, el fet que les cooperatives de treball estan creant ocupació. En segon lloc, el fet que estan mantenint l'ocupació actual, i destruint 12 punts percentuals menys que la resta de les empreses. I en tercer lloc, el fet que estan ajudant a mantenir empreses mitjançant processos de transformació i reconversió d'empreses mercantils en empreses cooperatives ".

Espanya és el primer país europeu en transformació d'empreses mercantils en empreses cooperatives. El 2013 a Europa s'han reconvertit en cooperativa 150 empreses mercantils que estaven per tancar les seves portes. 75 d'elles, són empreses espanyoles.

"Tenim reptes importants", ha afegit Pedreño. "com consolidar el cooperativisme en el futur. Hem de fer que els nous emprenedors, els joves, coneguin el model cooperatiu. Si aprenen a cooperar a l'escola, seran capaços d'entendre que hi ha un model empresarial amb principis cooperatius, suportat en valors com la solidaritat, l'autoajuda, la participació o democràcia interna.

Les empreses d'economia social representen la columna vertebral de l'economia social. Ostenten la presidència de la patronal de l'economia social, CEPES; la presidència mundial de l'organització mundial de les cooperatives de treball, CICOPA; la vicepresidència del cooperativisme de treball europeu, CECOP; i la forma part de l'Executiva de Cooperatives Europa. 

Temàtiques Assemblea, Comunicació, Cooperatives, Creació Any 2014