CA | EN

Missatge de l'Aliança Cooperativa Internacional

30 juny 2014
“Les empreses cooperatives aconsegueixen un desenvolupament sostenible per a tothom”, explica l'ACI amb motiu de la celebració de la 92a Diada Internacional de les Cooperatives el proper 5 de juliol de 2014.

Missatge de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

92a Diada Internacional de les Cooperatives de l’ACI*

20è Dia Internacional de les Cooperatives de les Nacions Unides

5 de juliol del 2014

El lema de l’edició d’enguany del Dia Internacional de les Cooperatives, que se celebrarà el 5 de juliol, serà “Les empreses cooperatives aconsegueixen un desenvolupament sostenible per a tothom”. Un dels valors fundacionals del moviment cooperatiu és preocupar-se per la comunitat. Això vol dir, doncs, que la base de la visió i de totes les accions de les cooperatives la constitueix la necessitat de salvaguardar sosteniblement unes condicions de vida favorables per a les comunitats.

En termes generals, la sostenibilitat és la capacitat per a sostenir, mantenir i fer perdurar. Des dels anys vuitanta, aquest concepte ha evolucionat fins a significar la inclusió dels àmbits mediambiental, econòmic i social. De nou, les cooperatives apareixen aquí com les predecessores de la sostenibilitat moderna. En centrar-se en les necessitats humanes, responen a les crisis de sostenibilitat d’avui dia i aporten un peculiar “valor compartit”.

Un dels objectius del Pla per a una Dècada Cooperativa és “posicionar les cooperatives com a creadores de sostenibilitat”.1 El sector cooperatiu ha d’explicar i demostrar al món que la sostenibilitat forma part de la seva naturalesa intrínseca i que les empreses cooperatives contribueixen de manera positiva a aquesta sostenibilitat.

En aquest context, l’Aliança va encarregar una anàlisi de les cooperatives des del punt de vista de diferents sectors i zones del món per comprovar com de vinculades estan a la sostenibilitat. Presentat en la nostra conferència internacional a Ciutat del Cap el novembre del 2013, l’informe concloïa que les cooperatives consideren la sostenibilitat inclosa en els seus valors i model de funcionament i que l’ONU insta els governs a fomentar i facilitar “l’establiment i el desenvolupament de cooperatives, incloent-hi l’adopció de mesures que afavoreixin que les persones que viuen en la pobresa o pertanyen a grups vulnerables puguin participar plenament, de manera voluntària, en la creació i el desenvolupament de cooperatives”.2

Actualment, l’ONU s’està fixant noves i ambicioses metes per al període posterior al 2015, que es denominaran “objectius de desenvolupament sostenible”. A hores d’ara, el moviment cooperatiu ja repercuteix en uns mil milions de persones; gràcies a això i a la nostra visió del desenvolupament sostenible per a tothom, podem ser uns socis clau en aquestes accions.

Ens agradaria instar les cooperatives d’arreu del món a aprofitar el 5 de juliol per a mostrar a tothom que el nostre model d’empresa és el més adequat per a desenvolupar i construir sostenibilitat al segle XXI.


1. Pla per a una Dècada Cooperativa, pàg. 15.

2. Resolució de l’ONU 56/114, aprovada el desembre del 2001.

- - -

* L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI) és una associació independent no governamental que uneix, representa i serveix les cooperatives arreu del món. Fundada el 1895, l’ACI té 268 organitzacions sòcies de 93 països, actives en tots els sectors de l’economia. En conjunt, aquestes cooperatives representen més de 1.000 milions de persones i 100 milions de llocs de treball arreu del món. 

Temàtiques Comunicació, Cooperatives Any 2014