CA | EN

Més ocupació cooperativa

29 setembre 2014
El segon trimestre de 2014 la creació d'ocupació a les cooperatives catalanes ha crescut un 11% en relació al mateix període de l'any 2013, confirmant l'aportació del cooperativisme a la recuperació econòmica i laboral del país.

L'augment en l'ocupació cooperativa significa que 4.226 persones s'han incorporat al mercat de treball durant el segon trimestre de 2014. Les xifres de creació d’ocupació a les cooperatives catalanes del segon trimestre de 2014 superen en un 8,3% les del primer trimestre de l’any. En conjunt les cooperatives catalanes donen feina a 42.203 persones.

Les xifres de creació d’ocupació a les cooperatives catalanes confirmen el rol de l’economia cooperativa en la dinamització econòmica i laboral de Catalunya malgrat una baixada del 2,6% en la creació de noves cooperatives aquest segon trimestre. Les positives xifres d’ocupació el segon trimestre de 2014 a Catalunya encaixen en un context global favorable al conjunt de l’Estat Espanyol que registra un increment d’ocupació cooperativa del 2,7% respecte l’any passat.

Les dades estadístiques trimestrals sobre cooperatives presentades pel Ministeri de Treball i de Seguretat Social i recollides per la Confederació de Cooperatives de Catalunya confirmen que el 78% de l’ocupació generada a les cooperatives catalanes és de caràcter indefinit i que un 45% representa ocupació femenina. Globalment, les empreses cooperatives representen un 0,8% del total d’empreses de Catalunya i aporten un 3% del PIB.

Les empreses cooperatives catalanes representen un 88% respecte el total d’ocupació a l’economia social de Catalunya i un 1,4% respecte el total de Catalunya. Globalment, les dades posen de manifest una resistència més gran del cooperativisme a la crisi que no ha generat pèrdua neta de llocs de treball, sinó que n’ha creat.

 Del total de 4607 cooperatives que operen a Catalunya, un 75% estan representades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Temàtiques Comunicació, Cooperatives, Creació, Laboral Any 2014