CA | EN

Orientació financera per a cooperatives

26 novembre 2014
Durant 2014 han participat 45 cooperatives de treball al programa d'Orientació Financera, executat per la Fundació Seira, amb l'objectiu de permetre una diagnosi de necessitats financeres de les cooperatives. El programa està a disposició de totes les empreses federades.

Iniciat durant 2013 el programa d’Orientació Financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una eina a disposició de les cooperatives federades que ofereix orientació en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades. 

El programa, executat amb l’expertesa i la capacitat de la Fundació Seira, ha permès orientar durant aquest 2014 a 45 cooperatives federades en àmbits com la valoració econòmico-financera, el suport en la planificació o la mediació amb entitats financeres, entre altres. 

A més, a través del programa d'Orientació Financera s'ha pogut elaborar una diagnosi de les principals necessitats de les cooperatives en l'àmbit financer i, com a conseqüència, dissenyar eines per donar-hi resposta en els àmbits de:

  • Suport a les cooperatives en la negociació bancària en les seves sol.licituds de finançament.
  • Presa de decisions i l'optimització dels recursos financers
  • Detecció de necessitats de tresoreria i la capacitat per generar beneficis que hi donin resposta. 
Qualsevol cooperativa membre de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, sigui quina sigui la seva dimensió o sector d'activitat, pot accedir al programa d'Orientació financera així com a les diferents propostes que, gràcies a l'acció de la Fundació Seira, han generat;condicions avantatjoses en matèria d'accés a finançament amb entitats bancàries i amb membres de la Xarxa Financoop. 
Temàtiques Finançament Any 2014