CA | EN

Més transparència

18 febrer 2015
Compromesos amb la transparència com a valor fonamental cooperatiu, i responent a l'exigència de la legislació en la matèria, posem en marxa un espai Transparència al web que recull informació institucional i econòmica.

A finals de 2014 va entrar en vigor la llei de transparència estatal que estableix un seguit de principis ètics generals i també obligacions concretes per a governs i entitats amb l'objectiu de rendir comptes a la societat. La norma es complementa a Catalunya amb l'aprovació parlamentària de la Llei de transparència el passat gener de 2015. 

Les dues normatives contenen l'exigència legal per a entitats públiques i privades de compartir informació institucional, organitzativa i de planificació, així com informació econòmica, pressupostària i estadística.

Malgrat que la transparència és un dels valors fonamentals amb els quals les cooperatives s'identifiquen i que complementen el seus principis, l'entrada en vigor de la nova legislació pot representar una oportunitat perquè les cooperatives segueixin avançant en el camí de la rendició de comptes. 

Compromesa amb la transparència com a valor fonamental, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha activat una pàgina especial Transparència al web on es concentra la informació necessària en resposta a l 'aplicació de la legislació en la matèria. 

Temàtiques Comunicació Any 2015