CA | EN

Catalunya lidera l'ocupació cooperativa

20 febrer 2015
L'ocupació a les cooperatives catalanes creix en termes absoluts amb més de 2000 nous llocs de treball el 2014, la xifra més alta de l'estat espanyol.

Durant l'any 2014 l'ocupació a les cooperatives catalanes ha augmentat en termes absoluts respecte l'any anterior. El 2014 s'han detectat 2174 nous llocs de treball a les cooperatives. La xifra de Catalunya és la més alta de tot l'estat espanyol, seguida per la Comunitat Valenciana (+1577 nous llocs de treball), segons les dades que publica trimestralment el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, en base a les xifres d'afiliacions a la Seguretat Social. 

En termes percentuals, l'augment de l'ocupació a Catalunya el 2014 implica un 5,6% més que la xifra de l'any anterior. Al conjunt de l'estat espanyol, el creixement de l'ocupació el 2014 és del 2%.

L'any 2014 va acabar amb un total de 41.323 persones treballant en cooperatives a Catalunya i 292.394 persones treballant en cooperatives a l'estat espanyol. 

Les dades de la Direcció General de Treball Autònom, Economia Social i RSE del govern espanyol asseguren que la xifra total de cooperatives al conjunt de l'estat és de 20.258, de les quals la majoria es troben a Andalusia (6.366) i en segon lloc, Catalunya (4.981) seguida de la Comunitat Valenciana (3.415).