CA | EN

Elaborem el pla estratègic

07 setembre 2015
La participació de les cooperatives federades en una enquesta online permetrà recollir aportacions per construir conjuntament el Pla Estratègic pel període 2016-2018.

Iniciat en el marc de l’Assemblea amb una sessió oberta a totes les cooperatives, el procés d’elaboració del Pla Estratègic continua endavant amb una nova proposta per recollir l’opinió de les empreses federades i establir conjuntament les línies de futur de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya pel període 2016-2018.  

El proper 15 de setembre estarà disponible una enquesta online que busca recollir el màxim d’aportacions de les cooperatives de treball sobre la missió, visió i línies estratègiques de la Federació. L'enllaç a l'enquesta s’enviarà per correu electrònic i estarà actiu durant tres setmanes.  

L’enquesta ha estat elaborada tenint en compte les aportacions recollides en els tres grups de treball sobre el Pla Estratègic que es va fer de forma prèvia a l’Assemblea, el passat 18 de juny i que va comptar amb una participació àmplia i diversa.  

Un cop finalitzada la recollida online, el procés continua amb un seguit d’entrevistes telefòniques a una mostra representativa de cooperatives.

El procés es complementa en el marc del consell rector que treballa periòdicament l’elaboració del Pla estratègic a les seves reunions mensuals.