CA | EN

Una eina per accedir a les persones que trien cooperativa

08 octubre 2015
La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya presenta unes Propostes per a l'elaboració del Pla de màrqueting basades en les conclusions de l'estudi que analitza qui són i com són les persones que trien cooperativa.

Els resultats de l'estudi ofereixen informació essencial per planificar la incidència al mercat i el posicionament de productes i serveis elaborats per les cooperatives de treball. 

Identificada com una necessitat al Baròmetre de les cooperatives, la FCTC ha elaborat una guia de Propostes per a l'elaboració d'un Pla de màrqueting on s'ofereixen recomanacions i propostes concretes per identificar fortaleses i debilitats de la marca cooperativa, oportunitats de mercat, posicionament de producte o públic objectiu, entre d'alttres.

Com a complement de la guia, el Cafè de la Federació del mes d'octubre està dedicat a l'elaboració d'un Pla de marqueting per arribar a consumidors i usuàris de cooperatives. 

La guia es basa en les conclusions de l'estudi Anàlisi sobre el perfil de persones consumidores i usuàries de cooperatives a Catalunya, presentat aquest dimecres 7 d'octubre al Palau Macaya de Barcelona.   

L'estudi desvetlla que la meitat de la població catalana afirma haver adquirit productes o serveis de cooperatives recentment. La dada implica que la compra obeeix a un procés conscient sobre un model empresarial determinat. A més, l’estudi destaca les següents conclusions:

  1. El model cooperatiu és més conegut per les persones consumidores del que s’estima des del propi sector.
  2. El cooperativisme s’associa principalment a cooperativisme de treball.
  3. Els productes i serveis de cooperatives s’associen una major qualitat i a valors positius com la confiança, el compromís o el fet de ser un agent de proximitat.
  4. Més d’un terç dels actuals consumidors de productes i serveis cooperatius s’hi han afegit en els darrers cinc anys, coincidint amb l’actual crisi econòmica i social.
  5. S’identifiquen aspectes a millorar, com ara els canals de distribució, una menor diversitat de productes o, en alguns casos, poca difusió del fet que són productes o serveis produüits per cooperatives.
  6. El retrat robot de la persona consumidora de productes cooperatius és algú entre els 30 i els 60 anys (especialment fins als 45 anys), de nivell educatiu mitjà i alt, ideologia situada a l’esquerra i de parla catalana, de forma majoritària. 

L’anàlisi del perfil de les persones consumidores i usuàries de cooperatives de Catalunya s’ha elaborat a partir d’enquestes online, telefòniques i grups de treball que han permès captar informació sobre preferències de consum, canals de compra habitual, ús comercial de les xarxes socials, coneixement de les característiques de l’empresa cooperativa o identificació dels seus productes, entre molts altres indicadors.

Temàtiques Comunicació, Cooperatives Any 2015