CA | EN

Lego per aprendre a col·laborar

21 gener 2016
El Cafè de la Federació de gener ha permès a les cooperatives conèixer la metodologia Lego Serious Play per fomentar la col·laboració, resoldre conflictes i pensar de forma creativa a les organitzacions.

La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® està pensada per promoure la innovació i la millora empresarial. Basada en investigacions que demostren que l'aprenentatge a partir de processos manuals produeix una comprensió significativa i profunda del món i les seves possibilitats, el LEGO® SERIOUS PLAY® permet aprofundir en el procés de reflexió i permet el diàleg eficaç entre totes les persones implicades en una organització.

El Cafè de la Federació de gener ha estat dedicat a conèixer i practicar la metodologia amb una sessió pràctica que ha permès a les participants de les cooperatives conèixer una forma diferent d'abordar conflictes a l'empresa. 

Teresa Guix, formadora en LEGO® SERIOUS PLAY® ha destacat que com a mètode que fomenta la col·laboració resulta d'interès per a qualsevol organització. "En el cas de les cooperatives, apareixen un tipus de prioritats diferents de les que veiem amb altres empreses o entitats", reconeixia Guix.

Entre les persones assistents a la sessió les valoracions han estat unànimement positives, destacant "que ajuda a pensar diferent", "interessant per tractar conflictes dificils de parlar", "resultats reveladors". 

El Cafè de la Federació és una cita mensual amb el coneixement i la intercooperació a l'entorn d'un tema de gestió empresarial. Qualsevol cooperativa membre de la Federació hi està convidada. Esteu pendents de la nostra agenda per conèixer futures convocatòries. 

Temàtiques Comunicació, Formació, Intercooperació Any 2016