CA | EN

Capitalcoop 2016

14 octubre 2016
Estan a punt les subvencions Capitalcoop 2016 enfocades a incentivar la capitalització de les cooperatives i millorar la seva posició financera

El programa Capitalcoop entra en la seva segona edició, amb la publicació de les bases de la subvenció per aquest any 2016, que es pot consultar en aquest enllaç

Capitalcoop és un programa que busca incentivar la capitalització de les empreses cooperatives i les societats laborals, així com millorar la seva posició financera per reforçar el seu creixement i consolidació.

 

En què consisteix Capitalcoop?

S’estableixen dues línies de subvenció:

Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada

Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada

  • Una mateixa persona física o jurídica, podrà presentar, de forma simultània, una  única sol·licitud per la línia 1 i per la línia 2.
  • Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.
  • Per a la línia 2, la subvenció consistirà en la reducció de fins a 3,5 punts del tipus d’interès que fixi l’entitat que ha concedit el préstec a la persona sol·licitant, en quantia calculada com si la subvenció es merités cada any de la seva durada, durant els 3 primers anys amb un import màxim de 500,00 euros, per un préstec amb un import mínim de 3.000 euros i un període d’amortització mínim de 3 anys.
  • No seran subvencionables els interessos dels préstecs de capitalització pel refinançament d’un préstec anterior formalitzat amb la mateixa entitat per la cooperativa o societat laboral a la qual es fa l’aportació de capital.

El termini per sol·licitar les subvencions finalitza el 31 d’octubre de 2016.

Àmbit temporal per a les dues línies: 16 de novembre de 2015 al 31 d'octubre de 2016.


Sessió informativa

Us convidem a una sessió informativa aquest dijous 20 d’octubre a les 9.30h per tal d’explicar-vos els detalls del programa Capitalcoop. 

Inscripcions

Capitalcoop és una iniciativa de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, la Fundació Seira i les entitats financeres cooperatives Coop57, Fiare Banca Ètica, Laboral Kutxa i Cajamar, juntament amb Oinarri i Avalis.  

L’edició 2015 de la subvenció Capitalcoop va rebre 264 sol.licituds. En total, el programa ha provocat un increment directe de la capitalització del sector aproximadament d'un milió d'euros. 

Més informació: CAPITALCOOP

Temàtiques Finançament Any 2016