CA | EN

8 de cada 10 noves cooperatives és de treball

15 gener 2017
Les noves cooperatives de treball representen la immensa majoria de les creacions de cooperatives en un any marcat per importants creixement en la xifra de constitucions d'empreses de base col.lectiva.

L'any 2016 serà recordat com un moment en el que la creació de noves cooperatives ha experimentat una important estirada. Entre gener i desembre de 2016 s'han constituït 177 noves cooperatives a Catalunya i, d'aquestes, 155 correspon a les cooperatives de treball, la modalitat preferida per les persones que decideixen crear cooperatives. A Catalunya existeixen unes 4000 cooperatives de tots els sectors d'activitat econòmica. 

En termes percentuals, un 87% de les noves cooperatives són de treball o el que és el mateix, al menys 8 de cada 10 cooperatives creades és de treball. Específicament la xifra de noves cooperatives de treball és de 155 noves constitucions, front a les 88 creades l'any anterior. L'increment és del 56%.

Globalment la xifra de noves cooperatives ha crescut aquest 2016 a Catalunya, amb una xifra total de 177 cooperatives, que representa un increment global del 63% sobre la quantitat de noves cooperatives creades l'any anterior, que va ser de 113. 

Destaca que unes 60 cooperatives creades el 2016 s'han impulsat amb dues persones sòcies, reflectint l'opció introduïda per la nova Llei de Cooperatives de juliol 2015. La legislació actual indica que dues persones poden crear una cooperativa i han d'incorporar al menys una tercera persona sòcia abans dels cinc anys.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya contempla l'orientació a les cooperatives de dues persones amb l'objectiu d'ajudar-les a enfortir-se abans dels cinc anys, així com al conjunt de noves cooperatives que entren a formar part de la Federació. 

Temàtiques Comunicació Any 2017