CA | EN

Constituïda l'Associació Economia Social

04 maig 2017
L'associació agrupa diferents famílies de l'economia social catalana en una única entitat representativa. La seva finalitat principal és estructurar l'economia social catalana.

Després d’un any de treball intens, s’ha constituït a Barcelona, a la seu de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, l’Associació Economia Social Catalunya (AESC), que agrupa diferents organitzacions de l’economia social catalana.

En el procés de constitució hi ha participat la Confederació de Cooperatives de Catalunya, així com La Confederació, patronal del tercer sector social, la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social i la Federació de Mutualitats.

Durant l’assemblea constituent, celebrada el dimarts, 2 de maig, els representants de les entitats fundadores van aprovar els estatuts socials que han de regir a l’organització, així com l’elecció de la Junta Directiva pels propers 4 anys, que queda de la manera següent:

  • La Confederació de Cooperatives de Catalunya assumeix la presidència, a través del seu representant legal Perfecto Alonso Tejera.
  • La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, representada pel Joan Segarra i Ferran, assumeix la secretaria.
  • Les vocalies estan representades per la Taula del Tercer Sector Social, la Federació de Mutualitats de Catalunya i la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través d’Oriol Illa, Jordi Busquet i Alfonso Bolado, respectivament.

Els objectius fundacionals de l’AESC són: visualització de l’economia social, sumant a l’entorn d’un sol eix totes les organitzacions que posen a les persones i el progrés social en el centre de l’activitat, enlloc del capital; projecció dels valors propis de l’economia social i generació de discurs col·lectiu cap a la societat catalana; incidència política i social per la defensa d’un determinat model de societat i dels interessos de l’economia social i, per últim, promoció de la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l’economia social a Catalunya.

 

Temàtiques Cooperatives Any 2017