CA | EN

Ajuts per a la formació de cooperativistes

13 setembre 2017
Les beques de Seira per a persones sòcies i treballadores de cooperatives de treball co-financen una part del cost de cursos, postgraus o màsters a universitats, escoles o centres formatius, de forma presencials o a distància, en els àmbits de la gestió empresarial.

El programa de beques de la Fundació Seira té per objectiu contribuir a la millora de les competències professionals de les cooperatives de treball i s’adreça a les persones que en són sòcies i treballadores.

Les persones candidates poden sol·licitar a Seira un ajut econòmic que els permetrà cofinançar programes formatius en l'àmbit de la gestió empresarial. Els cursos s'hauran de fer a universitats, escoles o centres formatius de forma presencial o a distància.

Condicions:

  • Cofinançament del 50% del cost total del programa formatiu amb un màxim de 1.000€ per persona.
  • Import màxim per empresa cooperativa de 4.000€.
  • La persona candidata ha de tenir un vincle societari o laboral amb l’empresa cooperativa com a mínim d’un any a jornada completa.
  • La persona sol·licitant ha de formar part d’una cooperativa integrant de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Les sol·licituds es faran arribar al correu seira@fundacioseira.coop

El programa de beques de la Fundació Seira es va iniciar el 2010.

Any 2017