CA | EN

Acompanyament sectorial a la creació de cooperatives

22 setembre 2017
Sis sectors professionals han estat identificats per rebre acompanyament específic en creació de cooperatives en el marc d'un projecte que preveu també la publicació de guies sectorials per a futures persones emprenedores.

Entre maig i setembre d’aquest any, ha començat a funcionar el programa pilot de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya per acompanyar persones emprenedores que volen crear cooperatives en sectors específics. El programa pilot acompanya futurs cooperativistes a sis sectors: E-comerce, audiovisual i comunicació, restauració, enginyeria, periodisme i NTIC’s.

Es tracta de col·lectius professionals identificats per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a partir de l’assistència a les sessions informatives que dos cops al mes s’organitzen per informar persones interessades en crear una cooperativa.

El programa d’acompanyament a sectors específics va arrencar amb una crida oberta a emprenedors que estan en procés de creació d’una cooperativa en els sectors esmentats. Des del mes de maig han rebut formació en els següents mòduls:

  • Economia social, cooperatives i valors
  • Model negoci
  • Comercialització, estratègia vendes i comunicació
  • Estructura de costos i pla financer
  • Avaluació del negoci

A més, estan rebent un acompanyament individualitzat i especialitzat per concretar el seu model de negoci, elaborar el pla d’empresa i posar en marxa el seu projecte.

A la finalització del projecte, està contemplada la creació de guies específiques d’elaboració del pla d’empresa en els sectors identificats, unes eines que hauran de servir també a futurs emprenedors.

El programa d’acompanyament a la creació de cooperatives en sectors específics té per objectiu apropar els conceptes d’economia social, cooperativisme, gestió democràtica i els seus valors a sectors que, habitualment, no es configuren en aquest tipus d’estructures, malgrat que tenen potencial per fer-ho. A més, el programa també desitja promoure eines de gestió empresarial cooperativa a col·lectius que no hi estan familiaritzats.

Aquest programa està co-finançat pel Fons Social Europeu dintre del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social - POISES, gestionat per CEPES. 

 

 

Temàtiques Cooperatives Any 2017