CA | EN

La contribució de les cooperatives a la generació d'ocupació

26 setembre 2017
Un informe de CICOPA explica com les cooperatives són responsables de gairebé el 10% de l'ocupació global

CICOPA, l'organització internacional de cooperatives industrials i de serveis, ha publicat aquest dilluns 25 de setembre el seu segon informe global sobre "Cooperatives i Ocupació". Basat en les dades de 156 països, l'informe mostra que l'ocupació en l'àmbit de les cooperatives o dins d'elles arriba almenys 279,4 milions de persones a tot el món, és a dir, el 9,46% de la població ocupada internacionalment.

Per a Bruno Roelants, secretari general de CICOPA, "l'ocupació és una de les contribucions més importants fetes per les cooperatives a tot el món. Aquest informe mostra que les persones involucrades a les cooperatives constitueixen un percentatge prou elevat per ser considerat un actor important a l'Agenda de 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, així com al debat mundial sobre el "Futur del treball" impulsat per la Organització Internacional del Treball. A més, la intenció de l'estudi és millorar la metodologia i la qualitat de les estadístiques cooperatives".

L'informe examina les contribucions específiques de les cooperatives per abordar els problemes relacionats amb el treball i l'ocupació en l'economia informal:

- Les persones que treballen a l'economia informal que són membres de cooperatives d'estalvi, d'assegurances o de consum, tenen un accés més fàcil al crèdit, l'educació i la formació, béns i serveis assequibles per satisfer les seves necessitats bàsiques i un cert nivell de protecció social basada en la solidaritat i l'ajuda mútua.

- Els emprenedors que s'uneixen a les cooperatives de serveis compartits obtenen accés a diversos serveis que els ajuden a aconseguir economies d'escala i un poder de negociació més alt.

- Les cooperatives de treball, que tenen com a objectiu proporcionar llocs de treball decents als seus membres, poden ser una solució directa a la formalització de l'ocupació informal.

Per tal de mostrar encara més les possibles contribucions de les cooperatives, l’informe conclou que "és necessari un entorn favorable i un marc jurídic adequat" i que "el model cooperatiu s'hauria d'explicar millor als sindicats, les organitzacions membres, les ONG i els governs locals".

Llegiu l’informe (en anglès) 

 

Temàtiques Federació Any 2017