CA | EN

Títols participatius per finançar el nou local de Cos Cooperativa

26 octubre 2017
Una campanya de títols participatius contribuirà a finançar les noves instal·lacions de Cos Cooperativa, que inicia una etapa de creixement amb la incorporació de nous serveis, professionals i projectes socials.

Amb l’objectiu d’oferir més serveis i arribar a un públic més ampli, la cooperativa especialitzada en salut integrativa aposta pel lloguer d’un nou local al barri de Gràcia de Barcelona. Per contribuir a finançar la nova infraestructura, Cos Cooperativa preveu obtenir uns 100.000€ en títols participatius.

Fins el 31 de desembre estaran disponibles 200 títols participatius de 500 euros cadascun amb  un termini de 5 anys. Els títols tenen una remuneració fixa anual del 2% i una variable de l’1% addicional segons beneficis.

L’emissió de títols participatius es completa amb una via d'aportacions de socis/es, així com una altra de préstecs a llarg termini garantits per avals personals.

Més informació sobre la campanya #CosCreix

Des de fa sis anys la cooperativa de treball federada Cos ha desenvolupat un model d’atenció en salut basat en la medicina integrativa en el qual la persona usuària pren part activa en la gestió de la seva salut.

El nou centre d’atenció en salut de Cos Cooperativa permetrà atendre un nombre de visites que s’ha multiplicat des de la creació de la cooperativa. Entre 2012 a 2016, la mitjana de visites mensuals ha augmentat un 66 %. 

Any 2017