CA | EN

El Baròmetre de les cooperatives 2017

27 octubre 2017
Gairebé el 70% de les cooperatives de treball enquestades té menys de deu persones sòcies, i una de cada tres cooperatives està formada únicament per dues o tres persones sòcies, segons el Baròmetre de les cooperatives 2017.

El Baròmetre de les cooperatives és una iniciativa anual de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que respon a l'objectiu de conèixer la composició i comportaments de les federades. La informació obtinguda permet oferir un retrat de les cooperatives en àmbits com la formació, el finançament, la intercooperació o la gestió entre altres. 

Cada cooperativa federada ha tingut l'oportunitat de respondre una enquesta per recollir dades reals, que posteriorment són útils per definir accions de la Federació. Aquelles cooperatives que responen l'enquesta reben, a més, un informe personalitzat on es compara la seva cooperativa amb el conjunt de respostes rebudes. 

Entre les conclusions del Baròmetre 2017 destaquem les següents: 

1. Gairebé el 70% de les cooperatives de treball enquestades té menys de 10 persones sòcies i una de cada tres cooperatives en té fins a 3 persones sòcies

2. La cooperativa mèdia té un 40% de dones sòcies

3. El 40% de les persones que treballen a les cooperatives són sòcies. El percentatge de persones sòcies és més elevat a les cooperatives petites

4. El 90% de les cooperatives de treball ha mantingut o augmentat l’ocupació durant 2016

5. La diferència salarial entre la remuneració més alta i la més baixa és de 1,7 a les cooperatives de treball

6. El 87% de les cooperatives de treball han fet algun tipus de formació el 2016

7. El 87% de les cooperatives de treball han realitzat algun tipus de cooperació empresarial

8. Una mica més de la meitat de les cooperatives han realitzat innovacions  tecnològiques durant 201

9. Dues de cada tres cooperatives han registrat un augment de la seva facturació  respecte l’any anterior

10. Tres de cada quatre cooperatives enquestades han prestat serveis a l’administració durant 2016

Consulteu el Baròmetre de les Cooperatives al web

Temàtiques Cooperatives Any 2017