CA | EN

El cooperativisme, element comú a les economies transformadores

04 abril 2018
L’estudi Economies transformadores i cooperativisme, encarregat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, planteja les oportunitats i riscos per al cooperativisme de treball en relació a l'economia feminista, solidària, del bé comú, col·laborativa i circular.

L'estudi Economies transformadores i cooperativisme ha estat elaborat per  Alternativas Económicas i s’estructura en cinc capítols, que descriuen les economies transformadores una per una. Cada capítol analitza la relació d’aquestes economies amb el cooperativisme, identifica actors existents i, molt especialment, espais de col·laboració i oportunitats de mercat. 

Partint de la tesi que les economies transformadores responen a una demanda social que les empeny a créixer, l'estudi estableix que els vincles amb el cooperativisme hi són des dels valors comuns i la voluntat transformadora compartida. El cooperativisme és, doncs, un element comú a l'economia feminista, solidària, del bé comú, col·laborativa i circular. Des d’aquesta perspectiva està ben situat per generar aliances amb totes elles i contribuir a transformar l'economia posant les persones primer. L’estudi també descriu els riscos de perdre rellevància davant l’auge de les economies transformadores. 

L'elaboració de l’estudi Economies transformadores i cooperativisme s'emmarca en el Pla Estratègic de la Federació per als propers anys i respon a la voluntat de generar oportunitats pel cooperativisme a partir de vincles amb l'entorn.

Temàtiques Cooperatives Any 2018