CA | EN

Entrevista a la presidència compartida de la Federació. Parlen Guillem LLorens i Gemma Garcia.

05 juny 2018
Un parell de setmanes després que el Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya anunciés els nous càrrecs, coneixem les principals línies d’actuació i les seves prioritats. En aquesta entrevista, Guillem Llorens de la cooperativa Sepra, com a president de la Federació i Gemma García de la cooperativa Delta, com a vicepresidenta de la Federació, reivindiquen el colideratge, exercit des de la copresidència i mitjançant el repartiment de responsabilitats per àrees i eixos de treball al mateix Consell Rector, amb l’objectiu de construir una Federació més participativa que contribueixi a “cooperativitzar la societat”.

Què us ha portat fins aquí?

Gemma García:  La veritat és que cap dels dos tenia una voluntat individual i personal de liderar la Federació, sinó que ens sentíem part d’una proposta de canvi a nivell d’organització i ha estat un acte de responsabilitat col·lectiva el que ens ha portat a assumir el càrrec. Crec que hi ha un lideratge compartit, no només a la copresidència, sinó per part de totes les cooperatives que han participat al procés de reflexió que ens ha dut aquí, tant de les que formen el Consell Rector com de les que s’hi han quedat fora. Com que no hem modificat estatuts de la FCTC, formalment tenim president i vicepresidenta, però el funcionament serà de colideratge, a través de tots els càrrecs. 

Guillem Llorens: Hi estic d’acord. Som la conseqüència d’un procés participatiu. Crec que per un tema de transversalitat de les nostres cooperatives, de les nostres persones, del nostre tarannà ens ha portat que les companyes del Consell Rector hagin pensat que som les persones adients. A més, tenim l’acord de les nostres famílies i de les nostres cooperatives. Així que tenim les ganes, tenim el permís i finalment tenim la confiança del Consell Rector.

Quines són les prioritats del nou Consell Rector?

Guillem Llorens: El missatge que ens ha portat fins aquí, i que ho engloba tot, és “cooperativitzar la Federació, cooperativitzar la societat”. Això vol dir obrir la Federació a tothom ben aviat, fins on la gent s’hi vulgui involucrar i generar els processos de comunicació interna i externa necessaris perquè tot això flueixi de la millor manera. Un cop la Federació estigui molt, molt participada, obrirem les vies a generar una visibilitat alta, per tal que el cooperativisme faci un pas i surti d’aquesta endogàmia en la qual ens posem nosaltres sols i ens obrim a la societat, en un moment en què la societat està oberta i amb els valors molt a flor de pell i un moment en què els valors del cooperativisme encaixen perfectament amb el canvi social que s’està produint.

Gemma García: una de les primeres accions importants per a nosaltres era introduir un model més participatiu i propiciar un nou estil de governança interna, a partir del model d’organització treballat per l’anterior Consell Rector i presentat a l’Assemblea, així com del procés participatiu extern.

Com serà aquest model participatiu de cara a les cooperatives de treball?

Guillem Llorens: Ens cal obrir la Federació a la participació de les cooperatives federades per tal que la sentin com una entitat que els representa i també al cooperativisme no federat per tal que s’acabi federant i donar més força i volum a la nostra representativitat. Volem que més cooperatives participin en el dia a dia. Si generem canvis de dinàmiques, hi haurà més gent a les nostres activitats. La Federació ja ofereix un ventall molt ampli de propostes. En temes de participació, cal fomentar la implicació i que la gent se senti involucrada, per tal que la seva mirada pugui canviar. És un tema una mica abstracte però l’objectiu és explicar que les accions que fem compten amb el suport de les cooperatives, no només del Consell Rector.

El nou Consell Rector està compost de cooperatives amb trajectòries molt diverses, i gairebé la meitat ja venen de l’anterior mandat...

Guillem Llorens: Els dos venim de consells rectors previs, la Gemma d’un parell de legislatures i jo, d’una.

Gemma García: Això és important. Volem fer un canvi però no volem renunciar a allò que s’ha treballat. Penso que s’han fet coses molt bé durant aquests anys però evidentment hi havia coses que s’havien de modificar. També és significatiu que les dues persones que liderem presidència i vicepresidència som persones que havíem format part del l’anterior Consell Rector. No veiem aquest canvi com una revolució perquè si, sinó com un procés continu de millora que ens ha de portar a cooperativitzar la Federació i cooperativitzar la societat. Una transformació necessària en l´afany de millora de l´organització.

Guillem Llorens: A partir del coneixement acumulat de la Federació aquest temps, una de les coses que volem fer és treballar per arribar al cooperativisme més de creació, de base, de territori que, a través d’ateneus, de la XES, etc. es mou. Creiem que des de la Federació no hi tenim la comunicació suficient. Hem de generar més canals i estudiar com encaixem el nostre suport a aquest cooperativisme per tal que després el reconeixement sigui bidireccional. Si nosaltres no ens apropem, mai tindrem el reconeixement d’aquest cooperativisme més de territori.

El nou Consell Rector es reparteix tasques en base a eixos i àrees de treball, què es vol aconseguir?

Guillem Llorens: Tenim quatre àrees principals de funcionament: representativitat, participació, visibilitat i creació i enfortiment, però no volem perdre en cap moment tres eixos que han d’estar presents en tota la nostra acció, que són feminisme, territori i sector. Qualsevol de les accions que fem ha de tenir en compte aquests eixos i per això els hem incorporat amb responsables concrets al Consell Rector.

Aquests eixos són essencials i els encarem sense dedicar-hi esforços addicionals, sinó que totes les accions de la Federació han de vetllar i s’han d’impregnar d’això. Evidentment algunes accions puntuals sí que es faran on calgui però qualsevol línia principal de treball ha de deixar clar que som una federació que es deu a un territori que és Catalunya i que no fa diferències de gènere i això no ho treballem de forma específica sinó permanent, amb una mirada continua.

Com us imagineu la Federació d’aquí a quatre anys?

Gemma García: Imagino una Federació més reconeguda, més participada, amb uns cooperativistes més implicats i amb sentiment de pertinença, més feminista  i més proactiva en la defensa del cooperativisme de treball. També és important destacar que fins ara  la interlocució amb les administracions públiques ha estat  bona, però penso que hem de continuar treballant per a la millora i augmentar la nostra capacitat d´incidència i interlocució.

Guillem Llorens: Desitjo que la Federació influeixi per tenir una societat on el cooperativisme sigui un model reconegut marcat pels seus valors socials, que ningú en dubti i sigui una evidència que està present i és viable en qualsevol sector d’activitat, i on el consum del cooperativisme sigui preferent.

Any 2018