CA | EN

Cobertura mediàtica AG 2013

L'Assemblea de la Federació atrau l'atenció periodística

En només una setmana, coincidint amb la celebració de l'Assemblea anual de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a la ciutat de Mataró, es van generar 16 aparicions en premsa nacional. Extensos reportatges i articles als principals mitjans de comunicació nacional i local van permetre donar a conèixer l'imapcte de les cooperatives de treball a Catalunya. 

Temàtiques Assemblea, Comunicació, Federació Any 2013

Arxius Descarregables