CA | EN

Apadrinament cooperatiu

Un programa basat en el suport mutu entre cooperatives que formen la Federació. Acompanyament a les cooperatives que arrenquen per part d'aquelles amb més trajectòria.

Recollit a l’eix de creació del nostre Pla Estratègic, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posa en marxa un nou programa que té l'objectiu de contribuir a la consolidació de noves cooperatives i fomentar la implicació de les cooperatives amb trajectòria.

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu s’articula a partir de l’acompanyament i la transmissió de coneixements a noves cooperatives per part d’aquelles federades consolidades i amb expertesa en temes concrets. Les temàtiques que vehiculen l'acompanyament poden anar des de qüestions relatives al model cooperatiu com al desenvolupament de l’activitat empresarial.

El programa consta de dues modalitats de participació:  

  • Cooperativa apadrinada. Rep suport i acompanyament experimentat per enfortir-se l’àmbit societari i empresarial.
  • Cooperativa mentora. Posa en valor el seu recorregut i experiència acumulada oferint suport i acompanyament voluntari durant un any per a contribuir a la consolidació de noves cooperatives.

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu s'ha iniciat el mes de maig de 2018 amb un seguit de formacions grupals a les cooperatives mentores i apadrinades que ha portat a la creació de parelles cooperatives que treballaran juntes durant un any.

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu compta amb el suport de la Fundació Autoocupació.