CA | EN

Municipi Cooperatiu

 

Eixos del programa Municipi Cooperatiu 

  • Difusió del model d'empresa cooperativa
  • Enfortiment del teixit cooperatiu
  • Foment de la creació de noves cooperatives

En què consisteix?

Els ajuntaments adherits al programa Municipi Cooperatiu són referents de cooperativisme a la seva població. 

Els ajuntaments cooperatius es comprometen a desenvolupar un pla de treball amb activitats específiques pel qual compten amb els recursos especialitzats de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Exemples d'activitats: jornades, conferències, concursos d’emprenedoria cooperativa, fires, estudis o esdeveniments promocionals...

Descarregueu el díptic del Municipi Cooperatiu 

Dimensions del programa

  • 20 ajuntaments adherits. A més, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb 37 municipis, en forma part
  • Els ajuntaments cooperatius creen més cooperatives. L'any 2015 la taxa de creació de cooperatives als Municipis Cooperatius era de 5%. Al conjunt de Catalunya era de 3,8%
  • L'any 2015 es van realitzar 53 activitats als Municipis Cooperatius
  • El programa Municipi Cooperatiu va arrencar el 2013.