CA | EN

15 reptes del cooperativisme de treball

Per a l’Administració, les Federacions i les cooperatives.

A partir de la publicació de l'estudi Realitats i reptes del cooperativisme de treball la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya elabora una versió condensada de 15 propostes concretes per a  l’Administració, les entitats de suport al cooperativisme i les empreses cooperatives de cara a impulsar un entorn favorable a la cultura empresarial cooperativa, comunicar el seu caràcter diferencial i millorar-ne la gestió, la capitalització i la participació de les persones membres.

Temàtiques Innovació Any 2013

Arxius Descarregables