CA | EN

Estudi de gestió democràtica, transparència, igualtat i conciliació

Un estudi de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que analitza el grau de compromís de les cooperatives federades en quatre àmbits clau: gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació.

Temàtiques Cooperatives Any 2017