CA | EN

Guia per a la gestió de conflictes

Una eina útil per al dia a dia de les cooperatives.
Temàtiques Cooperatives, Innovació, Intercooperació Any 2017