CA | EN

Línia d'avals per a préstecs per al finançament d'empreses d'economia social

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

S'ha publicat al DOGC del 27 de març de 2015  l'ORDRE EMO/54/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.    

Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb de l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament d'Empresa i Ocupació, per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:   

  1. Préstecs per a finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial
  2. Préstecs per a capitalització d'empreses
  3. Préstecs per a necessitats de circulant
  4. Préstecs per a bestretes de contractes del sector públic 

L’Ordre introdueix unes condicions més baixes que les de l'any anterior pel que fa al tipus d’interès dels préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial, als préstecs per capitalització d’entitats, als préstecs per circulant i per a bestretes de contractes del sector públic.  

Totes les operacions financeres comptaran amb la garantia del Departament d’Empresa i Ocupació, que no podrà ser superior al 80% de l’import de l’operació financera.  

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat  

El termini de sol·licituds es tanca el 31 de desembre de 2015.   

Descarregueu-vos el document  amb resum sobre les modalitats dels ajuts i condicions. 

Més informació:  Departament d'Empresa i Ocupació

Temàtiques Finançament Any 2015

Arxius Descarregables