CA | EN

Llei de règim fiscal de les cooperatives

La fiscalitat està regulada a la Llei 20/1990.

La Llei de règim fiscal de les cooperatives regula els dos nivells de protecció, i els consequents beneficis fiscals, de què poden gaudir les cooperatives, així com aspectes relacionats amb l'Impost de Societats, les retencions dels socis, la consideració dels fons obligatoris,...

A l'article 8 regula els requisits que han de complir les cooperatives per ser considerades especialment protegides, i a l'article 13 quines són les causes de la pèrdua de tota la protecció fiscal.

Podeu consultar, descarregar-vos o imprimir la Llei 20/1990: Llei 20/1990 de règim fiscal de les cooperatives

Més informació:

Direcció General d'Economia Cooperativa

Programa Aracoop

Temàtiques Fiscal, Legal Any 2013