CA | EN

Perfil de les persones consumidores i usuàries de cooperatives

La radiografia de les persones consumidores de productes i serveis cooperatius.

Un estudi elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya a partir d'enquestes telefòniques, online i grups de treball elaborades entre cooperatives, clients i públic general. 

Complementat amb les Propostes per a l'elaboració d'un Pla de màrqueting, aquest estudi és una eina per a les empreses federades a l'hora d'enfocar les seves estratègies comercials. 

Temàtiques Avantatges, Cooperatives, Federació Any 2015