CA | EN

Arkenova, Sccl

Activitat Principal 

Enginyeria De Projectes Relacionats Amb L'energia Solar (tèrmica I Fotovoltaica), Cogeneració I Fred Solar. Distribució D'equips Per A La Captació D'energia Solar Tèrmica I Energia Solar Fotovoltaica

CNAE 
Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assesso
E-mail General 
Telèfon 
93 433 51 60
Any 2013 Sector Energies renovables Comarca Barcelonès
Adreça Postal 
Parc Tecnològic BCN Nord. Marie Curie 8- 14
Barcelona, Barcelona 08042
Espanya